preloder

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine članak 69. stavka 3) Filir d.o.o. sa sjedištem na adresi Vijeća Europe 36, Vukovar, OIB: 66118697525 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) donosi sljedeća:

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

«Mentos SOS paket»

Članak 1.

Svrha priređivanja kreativnog natječaja: Kreativni natječaj za brand Mentos priređuje ekskluzivni distributer na području Republike Hrvatske Filir d.o.o. Vijeća Europe 36, Vukovar u cilju promidžbe i unapređenja prodaje robne marke Mentos.

Članak 2.

Trajanje: Kreativni natječaj održava se u razdoblju 30.09.2019. do 20.10.2019.

Članak 3.

Pravila kreativnog natječaja bit će objavljena na stranici mentosgum.filir.hr pije početka kreativnog natječaja, a na uvid se isti mogu dobiti u izdvojenom pogonu priređivača na adresi: Filir d.o.o., J.J.Strossmayera 4 , Osijek.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u kreativnom natječaju imaju sve osobe sa prebivalištem u RH koji u razdoblju od 30.09. do 20.10.2019. godine na stranici mentosgum.filir.hr opišu neugodno iskustvo s kojim su se susreli i kako su se izvukli iz njega (u 450 znakova). Uz slanje prijave, obavezni su ostaviti i svoje osobne podatke, ime i prezime, adresu, e-mail i broj mobitela.

Dobitnici nagrada moraju biti punoljetne osobe, sa prebivalištem u RH. Ukoliko su dobitnici nagrada maloljetne osobe, nagradu će preuzeti njihov zakonski zastupnik.

Osobe koje su zaposlenici tvrtke organizatora natjecanja ili su u bliskom srodstvu (suprug/supruga, otac/majka, sin/kćer ili braća i sestre) takvih osoba, nemaju pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju.

Članak 5.

Kako sudjelovati:  Sudionik treba opisati neugodno iskustvo u kojem su se zatekli te napisati kako su se izvukli iz njega. Najkreativnija iskustva i rješenje „kriznih“ situacija nagrađujemo nagradama.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1 Mobitel Apple iPhone 8 Plus 64 GB, Silver (5.750,00 kn, uključen PDV):

10 x Mentos SOS paket (143,84 kn, uključen PDV)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.188,40 kuna.

Članak 7.

Izvlačenje: Sve ispravne prijave sa stranice mentosgum.filir.hr pristigle u razdoblju od 30.09.2019., 00:00:01 do 20.10.2019 do 23:59:59 bit će evidentirane i pohranjene u računalu administratora, tvrtke NI-NA digital solutions d.o.o. Hermana Bužana 10/B, Zagreb.

Najkreativniji pristigli materijali će biti odabrani dana 22.10.2019. u prostorijama tvrtke iz čl. 1. između svih pristiglih prijava/izazova u prisustvu tročlane komisije.

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici mentosgum.filir.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi. Nagrade će se poštom poslati dobitnicima najkasnije u roku od 60 dana od izvlačenja. Ako dobitnici iz bilo kojeg razloga ne mogu prihvatiti nagradu, oni gube pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu. Nagrada se u tom slučaju prosljeđuje sljedećoj najkreativnijoj prijavi.

Članak 9.

Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u kreativnom natječaju (prijavom putem web stranice) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila kreativnog natječaja, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u Kreativnom natječaju. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve obveze priređivača Filir d.o.o, Vijeća Europe 36, Vukovar prema dobitniku.

Članak 11.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Kreativnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice mentosgum.filir.hr.

Članak 12.

Kreativni natječaj se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu se će sudionici biti obaviješteni putem web stranice mentosgum.filir.hr.

Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ovog Kreativnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Članak 14.

Zaštita osobnih podataka

Sudionici dobrovoljno i samoinicijativno dostavljaju svoje podatke u svrhu sudjelovanja u Kreativnom natječaju. Obrada podataka sudionika je nužna u svrhu provedbe Kreativnog natječaja.

Sudionik prijavom na Kreativni natječaj daje privolu za obradu svojih osobnih podataka „Administratoru“ Kreativnog natječaja. „Administrator“ Kreativnog natječaja obrađuje sve osobne podatke u skladu s odredbama – Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Sudionik ima pravo od „Administratora“ Kreativnog natječaja zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na sudionika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka, sve skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Sudionik ima pravo danu privolu povući u svako doba dostavom pisane izjave o povlačenju na mail petar@ni-na.hr ili poštom na adresu „Administratora“ Kreativnog natječaja.

U slučaju povlačenja privole, isto nema utjecaj na zakonitost do tada izvršene obrade podatka. Sva svoja prava, u svojstvu ispitanika, sudionik može ostvarivati putem maila petar@ni-na.hr. Sudionik ima pravo u slučaju da njegov prigovor vezan uz obradu osobnih podataka ne bude prihvaćen po „Administratoru“ Kreativnog natječaja ili kad nije zadovoljan načinom rješavanja, podnijeti zahtjev za zaštitom povrede prava nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Uskrata davanja navedenih osobnih podatka ima za posljedicu nemogućnost sudjelovanja u Kreativnom natječaju. Osobni podaci sudionika Kreativnog natječaja bit će u potpunosti izbrisani iz svih zbirki kako Priređivača tako i „Administratora“ Kreativnog natječaja, najkasnije u roku od 2 mjeseca od završetka Kreativnog natječaja.

Zagreb, 18. rujna 2019.

[wp_social_sharing social_options=’facebook,’ facebook_text=’Podijeli na Facebooku’ ” icon_order=’f,t,l,p,x,r’ show_icons=’0′ before_button_text=” text_position=” social_image=”]

×

[formidable id=1]

×